blog2019-12-04T11:54:04+00:00
702, 2020

Wordt u gestalkt? Start een stalking onderzoek!

Vervelende telefoontjes, dreigende e-mails, ontelbare whatsapp-berichten; stalking is een serieus en ernstig probleem dat uw leven flink kan beïnvloeden. Wordt u gestalkt en bent u ten einde raad? Condor Recherche biedt direct hulp en ondersteuning door middel van een stalking onderzoek om uw stalker zo snel mogelijk te stoppen! Wat is stalking precies? Stalking is het stelselmatig lastigvallen van een persoon in de vorm van het achtervolgen van die persoon, het [...]

2811, 2019

Integriteitsschending binnen een bedrijf, hoe gaat u hiermee om?

Het niet nakomen van een opgelegde verplichting wordt ook wel plichtsverzuim genoemd. Ook het overtreden van voorschriften of het niet doen of nalaten wat een goede werknemer behoort te doen, is plichtsverzuim. Hiermee komt de integriteit van de medewerker binnen uw bedrijf in het geding. Wanneer meldt u dit? Voorbeelden van ongewenst gedrag en integriteitsschendingen die u kunt melden zijn: • Belangenverstrengeling; • Misbruik of lekken van informatie; • Discriminatie; • [...]

1811, 2019

Impact bedrijfsfraude en diefstallen op het gedrag van overig personeel

Bedrijfsfraude en diefstal, we krijgen er helaas vaak genoeg mee te maken. Een pennetje met bedrijfslogo hier en een pak printpapier daar. Klinkt niet heel heftig, maar uiteindelijk is het gewoon diefstal. Een gemiddelde ondernemer ligt daar niet meer wakker van, wat al erg genoeg is natuurlijk. Echter, blijft het niet altijd bij die ene pen of die stapel printpapier. Soms gaat het zo ver, dat men spreekt over fraude. Fraude [...]

1909, 2019

Ziekteverzuim En Vermoeden Van Nevenactiviteiten

Bedrijfsrecherche / bedrijfsrechercheur CONDOR:  hoe voeren wij onrechtmatig ziekteverzuim  en vermoeden van nevenactiviteiten onderzoeken uit? U heeft ontdekt dat één van uw medewerkers zich onterecht ziek heeft gemeld. Uit ervaring kunnen wij stellen dat wij u hierin goed kunnen ondersteunen of de medewerker tijdens dienst ziekteperiode terecht ziek is en /of de medewerker zich tijdens zijn feitelijke werkzaamheden bij uw bedrijf zich met bijvoorbeeld nevenactiviteiten bezig houdt (bv een buitendienst medewerker [...]

805, 2017

Dossier Onderzoek Voor Cliënten En Hun Advocaat

We worden regelmatig benaderd door cliënten die met politie en justitie in aanraking zijn gekomen en hulp zoeken om het samengestelde strafdossier te analyseren. Wij hebben ruime ex-politie ervaring(opleiding certificaten master recherchekundige) en kunnen effectief en snel zien waar politie en justitie het dossier niet zorgvuldig of geheel niet correct hebben uitgevoerd. Onze doelstelling is altijd om in nauwe samenwerking met de cliënt en diens advocaat de dossieranalyse uit te voeren, [...]