VERMOEDENS VAN DIEFSTAL OF FRAUDE?

BEDRIJFSRECHERCHE IN EINDHOVEN EN AMSTERDAM 

U bent trots op uw bedrijf en uw werknemers en straalt dit uit. Interne diefstal, fraude of bedrog zijn niet goed voor uw bedrijfsimago. Hoe pakt u dit aan? Zelfstandig of met hulp van een professioneel bedrijfsrecherche bureau? 

Dagelijks maken wij mee dat werknemers, meestal door hun drang naar geld en hebzucht ʻvergetenʼ dat zij hun werkgever en collegaʼs bedriegen of bestelen. De werkgever en de collegaʼs draaien op voor de ontstane schade met alle gevolgen van dien. Ook kunnen werknemers data stelen van hun werkgever om uiteindelijk voor zichzelf te beginnen of om de data te verkopen aan concurrenten. Ook onrechtmatig ziekteverzuim kan voor een werkgever erg veel schade opleveren die ten koste kan gaan van het jaarlijkse bedrijfsresultaat. Enkele voorbeelden waar u als werkgever mee te maken kunt krijgen en waarin wij u kunnen helpen tijdens een vrijblijvend oriëntatiegesprek, zodat we gezamenlijk een plan van aanpak samenstellen om het ʻprobleemʼ aan te pakken. 

Onze bedrijfsrecherche diensten

  • Controle ziekteverzuim 
  • Bedrijfsdiefstal onderzoek 
  • Antecedentenonderzoek 
  • Concurrentiebeding onderzoek 
  • Woonfraude onderzoek 
  • Cyber security 
  • Integriteitsonderzoeken

Over Condor Bedrijfsrecherchebureau in Eindhoven en Amsterdam

Condor Recherche in Eindhoven en Amsterdam werd de afgelopen jaren vaak benaderd door (inter)nationaal bekende bedrijven om te ondersteunen met bedrijfsrecherchebureau werkzaamheden (bijvoorbeeld aanpak cybercrime, ex- of interne diefstallen, bedrijfsfraude, concurrentiebeding, veiligheidsvraagstukken, beveiliging bedrijfsterreinen, screening personeel). Ook voor projecten op de Nederlandse Antillen kunt u Condor Recherche inschakelen. Deze samenwerkingen verliepen altijd efficiënt door ʻkorteʼ communicatielijnen, een doelgerichte aanpak en lage projectkosten in relatie tot de concurrenten. Het onderzoeksresultaat en de professionele samenwerking met de cliënt zijn voor ons belangrijker dan de omzetcijfers. Zie onze pagina met tevreden referenties. 

Graag ontmoeten we u tijdens een vrijblijvend oriëntatiegesprek om te bespreken of we ook u efficiënt en professioneel kunnen ondersteunen met recherche werkzaamheden. Neem contact op! 

Wij zijn een door het Ministerie van V & J gecertificeerd particulier onderzoeksbureau (POB vergunning 1460) en wij voldoen aan de gestelde eisen in relatie tot de vastlegging en verwerking van persoonsgegevens opgesteld door het College Bescherming Persoonsgegevens.