ANTECEDENTEN­­ONDERZOEK, SCREENING VAN WERKNEMERS

ANTECEDENTENONDER­ZOEK 

Als werkgever wilt u betrouwbaar personeel. Kunt u een toekomstige werknemer op zijn of haar woord vertrouwen? Een sollicitant zal zich altijd van zijn of haar beste kant laten zien. Onderzoek toont aan dat sollicitanten het niet zo nauw nemen met de waarheid. Uit recentelijk onderzoek is gebleken dat zelfs 69% van de ondervraagden wel eens gelogen heeft om aan zijn of haar baan te komen. Denk hierbij aan foutieve informatie op een CV, zoals opleidingen die niet gevolgd of afgerond zijn of onbetrouwbare referenties. Vertrouwen is goed, maar controle is beter! Laat Condor Recherche daarom een antecedentenonderzoek doen om de integriteit van de kandidaat te bevestigen of ontkrachten. Met een onderzoek heeft u hier snel meer duidelijkheid over. 

Wat is een antecedentenonderzoek? 

Een antecendenonderzoek, ook wel pre employment screening genoemd, is een onderzoek naar incidenten uit het verleden. Het doel van dit onderzoek is om zeker te weten dat een potentiële werknemer betrouwbaar is, dat hij of zij zegt wie hij of zij is en geen achtergrond heeft die mogelijk gevaarlijk is voor uw bedrijf. Een toekomstige werknemer zal immers niet zelf melding maken van een crimineel verleden, fraude of banden met concurrerende bedrijven. We doen graag een objectieve personeel screening om die onzekerheid bij u weg te nemen. Door vooraf een pre employment screening te doen voorkom je dat je een arbeidscontract aanbiedt aan de verkeerde persoon. 

Hoe werkt een antecedentenonderzoek? 

Met een antecedentenonderzoek krijgt u inzicht in het verleden van een kandidaat. Afhankelijk van de functie kan het screenen van het personeel uit de volgende onderdelen bestaan: 

  • Naw-gegevens 
  • Identiteitscontrole 
  • CV-check 
  • Diplomaʼs 
  • Referenties 
  • Onderzoek Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG, crimineel verleden) 
  • Financiële gegevens (BKR-registratie) 
  • Online activiteiten (social media) 
  • Integriteitstest 

Pre employment screening, zelf doen of uitbesteden? 

Het vullen van openstaande vacatures is een tijdrovende klus, u wilt tenslotte de juiste persoon aannemen. CVʼs doornemen en sollicitatiegesprekken voeren nemen veel tijd in beslag, laat staan een antecedentenzoek. Door een antecedentenonderzoek uit te besteden bespaart u tijd en weet u zeker dat het personeel goed wordt gescreend. Condor Recherche is gespecialiseerd in pre employment screening en helpt u hier graag bij. Het screenen van personeel is de investering zeker waard, gezien het aannemen van de verkeerde persoon u veel zorgen en geld kost. Neem vrijblijvend contact met ons op!