VERMOEDENS VAN DIEFSTAL OF FRAUDE?

BEDRIJFSDIEFSTAL

Werknemers neemt u in goed vertrouwen in dienst. Is er een greep uit de kassa gedaan of klopt uw administratie niet? Er wordt vaak fraude gepleegd in de administratie. Werknemers maken bijvoorbeeld onrechtmatig geld over naar hun eigen bankrekening. Of misschien verdwijnen er wel plotseling goederen uit het magazijn of persoonlijke eigendommen? Werknemers kunnen tot grote frustratie van een werkgever leiden. Vertrouwen is goed, maar controle is beter! Laat Condor Recherche daarom een bedrijfsdiefstal onderzoek doen om uw vermoeden van interne diefstal te bevestigen of ontkrachten. Met een fraudeonderzoek heeft u hier snel meer duidelijkheid over.

Aanleiding bedrijfsdiefstal onderzoek

Bedrijfsdiefstal kan veel geld kosten, maar ook de sfeer op de werkvloer wordt er negatief door beïnvloed. Doordat er dingen verdwijnen kunnen mensen naar elkaar gaan wijzen en kan onbedoeld de verkeerde persoon als verdachte worden gezien. Dit komt de werksfeer niet ten goede. De meeste werkgevers doen tegenwoordig geen aangifte meer bij de politie van bedrijfsdiefstal, omdat ze niet de gewenste antwoorden krijgen. De politie heeft vaak hogere prioriteiten en beschouwt dit soort diefstallen meestal als eigen verantwoordelijkheid van de werkgever. Hierdoor wordt er dikwijls onvoldoende aandacht besteed aan dit soort interne diefstallen. Daarom doen we graag een bedrijfsdiefstal onderzoek om die onzekerheid bij u weg te nemen.

Hoe werkt een fraudeonderzoek?

Bij een fraudeonderzoek doen wij objectief onderzoek naar interne verdwijningen. Op discrete wijze doet onze rechercheur onderzoek om bedrijfsfraude te bewijzen. Denk hierbij aan verborgen cameraʼs, observaties en het doorspitten van onderdelen van de administratie. Tevens kunnen er betrokkenen geïnterviewd worden voor meer informatie. Onze rechercheur verzamelt bewijs om diefstal of verduistering in een dienstbetrekking aan te tonen en noteert zijn bevindingen. Na het onderzoek ontvangt u een rechtsgeldig, onderbouwd rapport inclusief beeldmateriaal dat u kunt gebruiken bij een eventuele civiele procedure.

Vervolgstappen interne diefstal

Condor Recherche adviseert u graag hoe u verdere stappen kunt nemen nadat het fraudeonderzoek is afgerond. De vervolgstappen zijn vaak een confronterend gesprek met de werknemer, ontslag (op staande voet of met een vaststellingsovereenkomst) of begeleidend ontslag via de rechter. In veel gevallen kan een onderzoek naar bedrijfsdiefstal een stap naar de rechter voorkomen.

Bedrijfsdiefstal onderzoek is de investering zeker waard, gezien het veel geld kost en onwerkbare situaties kan creëren. Een bijkomend voordeel van een intern onderzoek is dat u preventief bedrijfsdiefstallen voorkomt bij andere werknemers. Met een fraudeonderzoek geeft u een duidelijk signaal af aan andere werknemers dat diefstal niet wordt getolereerd. Wilt u uw werknemers preventief screenen naar fraude of diefstal in het verleden voordat u ze in dienst neemt? Laat dan een antecedentenonderzoek doen. Of wilt u uw diefstalgevoelige objecten te allen tijde kunnen opsporen? Maak dan gebruik van onze control object. Heeft u twijfels over de integriteit van uw werknemers? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen, wij helpen u graag!