DUIDELIJKHEID IN DOSSIERS

DOSSIERONDERZOEK 

Het dossier van uw cliënt is complex en u wilt snel inzicht waar u uw advies ʻpijlenʼ op gaat richten. Wilt u een dossieronderzoek starten of een second opinion van een politieonderzoek? Wij kunnen u door onze ruime recherche- en opsporingservaring ondersteunen om (strafrecht) dossiers juridisch te interpreteren, analyseren en schematisch in kaart te brengen voor een tijd- en kostenbesparende strategie. Onze Analist Notebook schemaʼs kunnen in combinatie met de uitgevoerde totale dossieranalyse door de advocatuur tijdens de rechtszittingen gebruikt worden om de argumenten van de verdediging sterker te maken en te verduidelijken. 

Werkwijze dossieronderzoek 

Door onze gevolgde opleidingen en diplomaʼs (Recherchekundige MCI-certificaten, analyse diplomaʼs, scenariogericht werken, financiële en fraude opleidingen, digitaal en internet rechercheren) zijn wij in staat om politie- en OM dossiers correct te interpreteren, hoe deze zijn “samengesteld” en welke zaken geheel niet of niet juist zijn onderzocht. Wij kunnen u als gecertificeerd particulier onderzoeksbureau in geheel Nederland bijstaan om eventuele getuigen te horen of andere dossier omissies nader te onderzoeken. 

Graag maken wij met u een persoonlijke afspraak om onze meerwaarde voor uw cliënt en zijn vertrouwelijk dosssier te verduidelijken en bewijzen. Neem direct contact op voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek!