CONTROLE OP COLLEGA’S EN CONCURRENTIE

CONCURRENTIEBEDING 

Heeft u het vermoeden dat uw medewerker bij een concurrent wil gaan werken of voor zichzelf is begonnen en uw vaste klanten benaderd? Dan kunt u zich beroepen op het concurrentiebeding of relatiebeding dat is opgenomen in het arbeidscontract of de cao. Het doorspelen van vertrouwelijke informatie is een onrechtmatige daad en kan u veel geld kosten. Laat Condor Recherche een concurrentiebeding onderzoek doen om uw vermoeden van concurrentiebeding schending te bevestigen of ontkrachten. Met een concurrentiebeding onderzoek heeft u hier snel meer duidelijkheid over. 

Schending concurrentiebeding aantonen 

Oud-werknemers zijn vaak in het bezit van gevoelige informatie omtrent uw bedrijf en daarom is het concurrentiebeding in het leven geroepen. Bewijzen dat een oud-werknemer informatie doorspeelt is nog niet zo eenvoudig. Condor Recherche heeft jarenlange ervaring in concurrentiebeding onderzoeken. Als specialist wordt met behulp van observatie, deskresearch en ICT-onderzoek schending van het concurrentiebeding aangetoond. Denkt u dat uw oud-werknemer het concurrentiebeding schendt? Dan doen we graag een concurrentiebeding onderzoek om die onzekerheid bij u weg te nemen. 

Hoe werkt een concurrentiebeding onderzoek? 

Bij een concurrentiebeding onderzoek doen wij objectief onderzoek naar de oud-werknemer. Hierbij dient u rekening te houden met een aantal dagen onderzoek. Een paar dagen is noodzakelijk om een patroon van onrechtmatig handelen vast te stellen. De rechercheur observeert de oud- werknemer om te achterhalen of hij of zij echt het concurrentiebeding schendt. Onze rechercheurs werken discreet en leggen de bewegingen van de betreffende persoon vast om bewijs te verzamelen. Zo maken ze onopvallend fotoʼs en/of videoʼs en noteren hun bevindingen. Naast observatie wordt er deskresearch gedaan zoals administratief onderzoek em ICT-onderzoek. Wanneer de bewijsvoering niet voldoende is kan een kwestie lang duren. Wij zorgen dan ook voor een compleet dossier. Na het onderzoek ontvangt u een rechtsgeldig, onderbouwd rapport inclusief beeldmateriaal. 

Vervolgstappen ontduiking concurrentiebeding 

Condor Recherche adviseert u graag hoe u verdere stappen kunt nemen nadat het concurrentiebeding onderzoek is afgerond. Wanneer een oud-werknemer het concurrentiebeding daadwerkelijk ontduikt kunt u dit aanvechten in een civiele procedure. Hiermee kunt u veel gevolgschade beperken. Een concurrentiebeding onderzoek is de investering zeker waard, gezien ontduiking van het concurrentiebeding een bedrijf jaarlijks veel geld kost. In veel gevallen kunnen de onderzoekskosten volledig verhaald worden op de oud-werknemer. Heeft u twijfels over de integriteit van uw oud-werknemer? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen, wij helpen u graag!