VERMOEDENS VAN WOONFRAUDE?

WOONFRAUDE

Heeft u het vermoeden dat iemand woonfraude pleegt? Woonfraude is een kostbaar probleem. Bij woonfraude leeft de huurder de huurovereenkomst regels niet na wat een rechtvaardige woonruimteverdeling kan belemmeren. Weet u niet of u uw huurder kunt vertrouwen? Vertrouwen is goed, maar controle is beter! Laat Condor Recherche een woonfraude onderzoek doen om uw vermoeden van woonfraude te bevestigen of ontkrachten. Met een woonfraude onderzoek heeft u hier snel meer duidelijkheid over.

Aanleiding woonfraude onderzoek

Woonfraude, ook wel huurfraude genoemd, is er in diverse vormen zoals onderhuur, kamerverhuur, overbewoning, onbewoond, drugspanden, hennepteelt of prostitutie. Elke vorm van woonfraude heeft een negatief effect op de samenleving. Denk hierbij aan lange wachttijden voor huurwoningen, overlast, vervuiling, leegstand, krakers en een onveilig gevoel in de wijk. Dit bevordert niet de leefbaarheid van de buurt en inwoners en verhuurders zijn hier de dupe van. Wat doet u dan? We doen graag een woonfraude onderzoek om die onzekerheid bij u weg te nemen.

Aanleiding woonfraude onderzoek

Woonfraude, ook wel huurfraude genoemd, is er in diverse vormen zoals onderhuur, kamerverhuur, overbewoning, onbewoond, drugspanden, hennepteelt of prostitutie. Elke vorm van woonfraude heeft een negatief effect op de samenleving. Denk hierbij aan lange wachttijden voor huurwoningen, overlast, vervuiling, leegstand, krakers en een onveilig gevoel in de wijk. Dit bevordert niet de leefbaarheid van de buurt en inwoners en verhuurders zijn hier de dupe van. Wat doet u dan? We doen graag een woonfraude onderzoek om die onzekerheid bij u weg te nemen.

Hoe werkt een woonfraude onderzoek?

Woonfraude onderzoek begint vaak met het observeren van de woning. Door ʼs ochtends te observeren kan vastgesteld worden wie ʼs ochtends de woning verlaat en er geslapen heeft. Op deze manier kan achterhaald worden wie de daadwerkelijke bewoners zijn. Onze rechercheurs werken discreet en verzamelen ongezien bewijs van woonfraude. Zo maken ze onopvallend fotoʼs en/of videoʼs en noteren hun bevindingen. Daarnaast kan er een buurtonderzoek plaatsvinden waarbij buurtbewoners geïnterviewd worden. Op deze wijze kunnen onze rechercheurs verklaringen krijgen van het pand, zoals hoe lang de situatie van het pand zich al afspeelt. Na het onderzoek ontvangt u een rechtsgeldig, onderbouwd rapport inclusief beeldmateriaal.

Vervolgstappen huurfraude

Condor Recherche adviseert u graag hoe u verdere stappen kunt nemen nadat het huurfraude onderzoek is afgerond. De vervolgstappen zijn vaak een confronterend gesprek met de huurder of een stap naar de rechter. Indien u een huurder uit uw pand wilt zetten vanwege huurfraude, dan loopt dit via een rechtszaak.

Huurfraude onderzoek is de investering zeker waard, gezien woonfraude een kostbaar probleem is. Heeft u twijfels over uw huurder? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag! Wij doen ook regelmatig onderzoek naar bedrijfsfraude.