HEEFT U RECHT OP MEER ALIMENTATIE?

ALIMENTATIE ONDERZOEK 

Een echtscheiding is een pijnlijke kwestie. Wanneer u het vermoeden heeft dat u onterecht te veel partneralimentatie betaalt wordt de situatie nog vervelender. Heeft u het vermoeden dat uw ex- partner meer verdient of samenleeft met een nieuwe partner? Alimentatiefraude kan u slapeloze nachten en veel geld kosten. Laat Condor Recherche een alimentatie onderzoek doen om uw vermoeden van alimentatiefraude te bevestigen of ontkrachten. Met een alimentatie onderzoek heeft u hier snel meer duidelijkheid over. 

Diverse soorten alimentatie onderzoek

Bij een alimentatie onderzoek proberen wij te bewijzen dat uw ex-partner onterecht te veel alimentatie ontvangt. Er zijn diverse soorten alimentatiefraude, denk hierbij aan: 

  • Samenwonen nieuwe partner 
  • Bestaan affectieve relatie 
  • Aantonen economische eenheid 
  • Activiteiten nieuwe partner 
  • Mogelijke nieuwe werkgever 

Hoe werkt een partneralimentatie onderzoek?

Tijdens een partneralimentatie onderzoek observeert onze rechercheur uw ex-partner om te achterhalen of hij of zij een nieuwe partner heeft waarmee een economische eenheid gevormd wordt of een nieuwe dienstbetrekking heeft. Hierbij dient u rekening te houden met een langere periode onderzoek. Dit is noodzakelijk om een patroon van samenleven vast te stellen. Onze rechercheurs werken discreet en verzamelen bewijs van de alimentatiefraude. Zo maken ze onopvallend fotoʼs en/of videoʼs en noteren hun bevindingen. Hierbij kan het ook zijn dat er verklaringen van uit de buurt opgenomen worden. Vaak wordt er bij een alimentatie onderzoek tevens digitaal onderzoek verricht. Na het onderzoek ontvangt u een rechtsgeldig, onderbouwd rapport inclusief beeldmateriaal. 

Vervolgstappen alimentatiefraude

Condor Recherche adviseert u graag hoe u verdere stappen kunt nemen nadat het partneralimentatie onderzoek is afgerond. Bij bevestiging van uw vermoeden kan de partneralimentatie hoogstwaarschijnlijk stoppen. Uw ex-partner dient dan samenwonend als zijnde gehuwd te zijn. De vervolgstappen zijn vaak een confronterend gesprek met uw ex-partner of een stap naar de rechter. De uitkomst kan zijn dat uw ex-partner de te veel betaalde partneralimentatie en de onderzoekskosten volledig terug moet betalen. 

Een alimentatie onderzoek is de investering zeker waard, gezien alimentatiefraude u veel geld kost. Heeft u twijfels over uw ex-partner? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag!