ZIJN UW WERKNEMERS INTEGER?

INTEGRITEITSONDERZOEK

Heeft u het vermoeden dat uw werknemer(s) niet-integer gedrag vertonen? Aarzel dan niet om hier actie op te ondernemen. Kwesties met betrekking tot integriteit kunnen namelijk grote gevolgen hebben voor uw imago en het imago van uw bedrijf. Om uzelf ervan te verzekeren dat u inderdaad te maken heeft met een niet-integere werknemer, kunt u een integriteitsonderzoek laten uitvoeren.

Werknemers kunnen vermoedens van integriteitsschendingen intern bij een vertrouwenspersoon melden. Mocht u zelf het vermoeden hebben dat de integriteit binnen uw organisatie wordt geschonden, of heeft u een (anonieme) melding gekregen van één van uw werknemers, dan is het zaak om hier actie op te ondernemen. Condor Recherche voert voor u een objectief en onafhankelijk integriteitsonderzoek uit. Een onderzoek naar integriteit kan bijvoorbeeld worden ingezet wanneer u het vermoeden heeft dat er sprake is van frauduleuze handelingen, belangenverstrengeling of ongewenste omgangsvormen, zoals pesten of (seksuele) intimidatie op de werkvloer.

Waarom een integriteitsonderzoek starten?

Helaas is niet iedereen altijd even oprecht en transparant. Een integriteitsonderzoek helpt u om de waarheid boven water te krijgen. In de praktijk blijkt ook wel eens dat er meer aan de hand is dan u van tevoren kon vermoeden. Hoe langer u dus wacht met het onderzoek, hoe groter de schade voor uw organisatie kan zijn.

Hoe werkt een integriteitsonderzoek?

Wanneer wij een integriteitsonderzoek starten, is het doel om de feiten en eventuele bewijzen van niet-integere werknemers in kaart te brengen. Om dit te bewerkstelligen nemen we bijvoorbeeld interviews af bij de betrokkenen, doen we onderzoek naar de administratie en observeren we. Houd er wel rekening mee dat dit niet alleen een impact heeft op de werknemers die hier direct bij betrokken zijn, maar dat ook de sfeer op de werkvloer beïnvloed kan worden.

De vervolgstappen

Gelukkig heeft u niet al te vaak te maken met integriteitskwesties, want het is ontzettend moeilijk om in dergelijke kwesties de juiste keuzes te maken. Heeft u uiteindelijk gekozen voor een gedegen en betrouwbaar integriteitsonderzoek van Condor Recherche? Op basis van ons onderzoek adviseren wij u graag over de vervolgstappen, zoals het verbeteren van het integriteitsmanagement binnen uw organisatie.

Twijfelt u aan de integriteit van uw medewerker(s) en wilt u een integriteitsonderzoek laten uitvoeren binnen uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag en bespreken samen met u wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.