Het komt in ieder bedrijf wel eens voor: een werknemer besluit een nieuwe weg in te slaan en ontslag te nemen of een werknemer wordt door bepaalde omstandigheden ontslagen. Natuurlijk wenst u uw oud-werknemer het allerbeste, maar stelt u het op prijs wanneer hij of zij niet voor de concurrent gaat werken. Maar wat als een oud-werknemer – ondanks goede schriftelijke afspraken – toch voor de concurrent gaat werken? Hoe pakt u dit juridisch correct aan?

Heeft u een concurrentiebeding afgesproken?

Vindt u het niet prettig dat een werknemer later voor de concurrent gaat werken? Spreek dan een concurrentiebeding af dat u in het arbeidscontract kunt laten opnemen. Het is één van de vele afspraken die in een arbeidsovereenkomst kan staan. In het concurrentiebeding kunt u bijvoorbeeld afstemmen dat een oud-werknemer niet bij een concurrent mag starten binnen een bepaalde periode. Is dit wel het geval? Dan kunt u een boete afstemmen in het geding. U kunt ook een gebied aanwijzen, bijvoorbeeld binnen een bepaalde straal rondom uw organisatie.

Let wel: niet ieder concurrentiebeding is toegestaan. In onze Grondwet staat namelijk dat iedereen recht heeft op vrije arbeidskeuze. Het beding moet dus naast de Grondwet kunnen bestaan. Bovendien is een concurrentiebeding alleen geldig als het in een arbeidscontract staat en de werknemer ouder dan 18 jaar is wanneer het contract ingaat.

Ik heb geen concurrentiebeding

Is er geen (geldig) concurrentiebeding afgestemd tussen u en de werknemer? Dan staat het de oud-werknemer vrij om voor de concurrent te gaan werken. Er zijn echter bepaalde omstandigheden waardoor dit als onrechtmatig kan worden bestempeld. Ook zonder concurrentiebeding zijn er namelijk beperkingen, ook al zijn deze minder streng. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om klanten of collega’s over te halen om mee te gaan naar de nieuwe werkgever. Is er een geheimhoudingsplicht overeengekomen? Dan mag de oud-werknemer vanzelfsprekend geen bedrijfsgeheimen doorspelen aan de nieuwe werkgever.

Schakel juridische hulp in: Condor Recherchebureaus

Of er nu wel of niet duidelijke schriftelijke afspraken zijn gemaakt, de vraag of bepaalde handelingen van de oud-werknemer onrechtmatig zijn, zijn vaak eenvoudig te beantwoorden. Het is mogelijk met de hulp- en ondersteuning van Condor Recherchebureaus om hier harde bewijzen voor te vinden. Schakel daarom adequaat de hulp in van dit gespecialiseerde ervaren recherchebureau. Een (kanton)rechter kan eventueel uiteindelijk beoordelen of er in uw casus sprake is geweest van onrechtmatig handelen door uw oud-werknemer. Is dat het geval? Dan kunt u uw voormalig oud-werknemer aansprakelijk stellen van overtreding/ schending van het concurrentiebeding en de geleden schade op deze oud-werknemer verhalen.

Iedere casus en de daarbij behorende omstandigheden zijn natuurlijk anders. Laat u daarom altijd goed informeren door Condor Recherchebureaus over hoe u om moet gaan met de situatie. Heeft u duidelijke, schriftelijke afspraken op papier staan en heeft u het idee dat uw oud-werknemer deze afspraken schendt? Schakel dan de hulp in van Condor Recherchebureaus. In goed overleg met u  zal objectief en adequaat inzicht worden verschaft of het afgesproken concurrentiebeding is overtreden en alle bevindingen zullen middels een uitgebreide recherche rapportage aan u worden overhandigd.