Bedrijfsfraude en diefstal, we krijgen er helaas vaak genoeg mee te maken. Een pennetje met bedrijfslogo hier en een pak printpapier daar. Klinkt niet heel heftig, maar uiteindelijk is het gewoon diefstal. Een gemiddelde ondernemer ligt daar niet meer wakker van, wat al erg genoeg is natuurlijk. Echter, blijft het niet altijd bij die ene pen of die stapel printpapier. Soms gaat het zo ver, dat men spreekt over fraude. Fraude is een vorm van bedrog: zaken worden anders voorgesteld dan dat ze werkelijk zijn. Er zijn meerdere vormen van fraude door personeel, denk bijvoorbeeld aan het dubbel inboeken van creditfacturen met eigen bankrekeningnummer, verduistering van kasgeld, het niet aanslaan van consumpties of hotelovernachtingen en ga zo nog maar even door! Interne criminaliteit en bedrijfsfraude kost het bedrijfsleven naar schatting een half tot drie miljard euro op jaarbasis (!). En wist u dat ongeveer veertig procent van de diefstallen wordt gepleegd door eigen personeel? Dat zorgt niet alleen voor spanning tussen werkgever en desbetreffende werknemer, maar dat heeft ook z’n uitwerking op het gedrag van overig personeel.

Spanningsveld

Interne bedrijfsfraude zorgt voor een groot spanningsveld. U wilt als werkgever de privacy van uw werknemers zoveel mogelijk borgen, maar het is wel noodzakelijk dat u het reilen en zeilen van uw werknemers in het oog houdt. Het is belangrijk om hier een balans in te vinden. Denk bijvoorbeeld aan camera’s op de werkvloer uit preventief oogpunt.

Daarbij wordt er wel geacht dat de werkgever in voldoende mate voorzorgs- en controlemaatregelen neemt, zodat werknemers niet in de verleiding worden gebracht om te frauderen.

Zero tolerance zorgt voor een preventieve werking

Door een zero tolerance beleid te handhaven tegen bedrijfsfraude en -diefstallen zorgt u ervoor dat er veel slechte gedachten van andere werknemers worden geëlimineerd. Met andere woorden: het zorgt voor een preventieve werking en heeft dus een grote invloed op het gedrag van andere werknemers.

Denk bijvoorbeeld aan presentaties binnen een bedrijf, waarin het zero tolerance beleid nogmaals wordt benadrukt. Dit zorgt voor een schrikeffect, waardoor er al veel kan worden voorkomen.

Klokkenluiden

Belangrijk is om het beleid rondom bedrijfsfraude kenbaar te maken door middel van een presentatie binnen de organisatie. Een onderdeel hiervan kan het klokkenluidersprincipe zijn. Klokkenluiden staat voor het melden van (mogelijke) bedrijfsfraude of andere misstanden. Vaak komt het voor dat naaste collega’s eerder op de hoogte zijn van (mogelijke) fraude dan de leidinggevende of het hogere management. Om het klokkenluiden in uw organisatie goed toe te kunnen passen is het belangrijk dat iedereen binnen uw organisatie weet dat het maken van een melding over bedrijfsfraude of -diefstallen heel eenvoudig kan gebeuren. Laat duidelijk merken dat dit een belangrijk onderdeel is van het beleid van de organisatie. Op deze manier creëert u veel meer oplettende ogen om bedrijfsfraude binnen uw organisatie in te perken. Uiteraard moet de privacy van de klokkenluider voorop worden gesteld, zodat hun identiteit wordt beschermd.

Bedrijfsrecherche inzetten?

Vermoed u bedrijfsfraude of een diefstal binnen uw organisatie? Condor Recherche adviseert u graag over hoe u dit proces in gang moet zetten. De vervolgstappen worden bepaald aan de hand van de resultaten van het fraudeonderzoek.

Schroom niet om contact met ons op te nemen!